Databáze lidských kosterních pozůstatků

Vážený uživateli, vítejte na stránkách Databáze lidských kosterních pozůstatků

přihlášení
login:
heslo:
 

Tato databáze obsahuje informace o lidských kosterních pozůstatcích odkrytých v průběhu archeologických výzkumů na území Moravy a Slezska. Lidské kosterní pozůstatky z tohoto území jsou deponovány v mnoha institucích a databáze poskytuje základní přehled o jejich aktuálním stavu uložení a zachování. Měla by sloužit všem badatelům, kteří se ve své práci touto problematikou zabývají (antropologové, archeologové atd.), ale také všem ostatním zájemcům. Obsahuje základní informace o místě nálezu lidských kosterních pozůstatků (okres, katastr, naleziště, kultura, rok archeologického výzkumu), místě jejich současného uložení (instituce, kontakt na kompetentní osobu v dané instituci, identifikační číslo) a informace o jejich současném stavu zachovalosti a ošetření. Uživatel má možnost vyhledávat podle celé řady parametrů - viz hledat. V případě problémů při vyhledávání v databázi máte k dispozici nápovědu nebo se můžete obrátit na správce databáze.

V databázi je již 14377 jedinců z 697 lokalit.

© Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2008 - 2009, technické řešení Adamna NET