Databáze lidských kosterních pozůstatků

O projektu

Projekt internetové databáze lidských kosterních pozůstatků vznikl na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vytvoření této databáze bylo finančně podpořeno Grantovou agenturou České republiky v rámci projektu 404/08/0582 Internetová databáze lidských kosterních pozůstatků odkrytých archeologickými výzkumy na Moravě a Slezsku. Tento projekt je tříletý a probíhá v letech 2008 až 2010. Při tvorbě databáze spolupracujeme s Národním památkovým ústavem, ústředním pracovištěm, který spravuje informační systém Státní archeologický seznam ČR (SAS), se kterým je databáze propojena. Technické řešení databáze, její aktualizace a servis zajišťuje společnost Adamna NET. Na projektu spolupracujeme také s celou řadou institucí, v jejichž sbírkách se nacházejí lidské kosterní pozůstatky, především pak s Antropologickým oddělením Národního muzea v Praze a Moravským zemským muzeem v Brně.

© Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2008 - 2009, technické řešení Adamna NET