Databáze lidských kosterních pozůstatků

Nápověda

rozcestník
Hledání v databázi

Hledání v databázi

Příklady otázek, které vás mohou zajímat a jak je zjistit z databáze:

Z jakých lokalit na Moravě a Slezsku máme k dispozici lidské kosterní pozůstatky?
 1. stiskněte tlačítko vyhledat (nerozklikávejte žádnou volbu)
 2. výsledky seskupte podle "lokalit"
Kde jsou uloženy kosterní pozůstatky z lokality Dolní Věstonice?
 1. rozklikněte volbu "podle lokality"
 2. zaškrtněte "podle názvu naleziště" a zadejte "Dolní Věstonice", případně zadejte číslo SASu, pokud ho znáte, či jinak identifikujte lokalitu
 3. výsledky seskupte podle "institucí"
Jaké pozůstatky máme k dispozici z kultury (období) únětické?
 1. rozklikněte volbu "podle kultury"
 2. vyhledejte a kliknutím myši zvolte "kultura únětická" v seznamu kultur
Najdi všechny LKP (lidské kosterní pozůstatky), které jsou k dispozici a byly vyzvednuty při výzkumech před rokem 1960.
 1. rozklikněte volbu "podle data výzkumu"
 2. do kolonky "vyzvednuto do roku" vyplňte rok 1960
Najdi LKP vyzvednuté ze sídlišť (areál) hradištního období (kultura).
 1. rozklikněte volbu "podle lokality"
 2. zaškrtněte "podle areálu", v seznamu vyhledejte a kliknutím myší vyberte "sídlištní" a podržením klávesy Ctrl a souběžným kliknutím myši přidejte do výběru "pravděpodobně sídlištní"
 3. rozklikněte volbu "podle kultury"
 4. vyhledejte a kliknutím myši zvolte "obd. hradištní" v seznamu kultur
Najdi LKP ze žárových hrobů (spálené kosti) z doby římské (kultura).
 1. rozklikněte volbu "podle zachovalosti skeletu"
 2. zaškrtněte "Spálené kosti"
 3. rozklikněte volbu "podle kultury"
 4. vyhledejte a kliknutím myši zvolte "d.římská" v seznamu kultur
Vyhledej lokality z nichž je k dispozici soubor více než 10 hrobů (jedinců).
 1. rozklikněte volbu "podle počtu lidských kosterních pozůstatků"
 2. do kolonky "nejméně … LKP v lokalitě" vyplňte číslo 10
 3. výsledky seskupte podle "lokalit"
Byl už proveden antropologický rozbor (věk, pohlaví) LKP z lokality (muzea) Dolní Věstonice?
 1. rozklikněte volbu "podle lokality"
 2. zaškrtněte "podle názvu naleziště" a zadejte "Dolní Věstonice", případně zadejte číslo SASu, pokud ho znáte, či jinak identifikujte lokalitu
 3. rozklikněte volbu "podle pohlaví"
 4. zaškrtněte "Neurčené"
 5. pokud nebyl nalezen žádný výsledek, rozbor ještě nebyl proveden
Jsou v Moravském zemském muzeu uloženy LKP?
 1. rozklikněte volbu "podle instituce"
 2. v seznamu vyhledejte a kliknutím myší vyberte "Moravské zemské muzeum"
 3. pokud se v seznamu Moravské zemské muzeum nevyskytuje nebo nebyl nalezen žádný záznam, pak zde LKP uloženy nejsou
© Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2008 - 2009, technické řešení Adamna NET